spinner

radca@klaudiastepniak.pl

Wsparcie dla biznesu

Oferujemy stałą bądź jednorazową pomoc prawną przy obsłudze firm i spółek. Sporządzamy i analizujemy umowy, przeprowadzamy negocjacje z kontrahentami, reprezentujemy przed sądami oraz urzędami.

Nieruchomości

Przygotowujemy projekty oraz przeprowadzamy analizę umów sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich, umów przedwstępnych, postępowań w sprawie uzyskania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, odwołań od decyzji o warunkach zabudowy oraz pozostałych postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w obrębie prawa budowlanego.

Reprezentujemy klientów we wszystkich sporach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zakładanie spółek i prawo handlowe

Wspieramy przedsiębiorców, którzy mają zamiar prowadzić działalność w formie spółki osobowej bądź kapitałowej. Prowadzimy zarówno postępowania rejestracyjne, jak i likwidacyjne.

Oferujemy analizę i opiniowanie umów, a także sporządzenie kontraktów od podstaw, zgodnie z wymaganiami klienta.

Prawo upadłościowe

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela - na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jak i na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz właściwego postępowania upadłościowego.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną związaną z windykacją należności, począwszy od postępowania polubownego, przez działania na drodze sądowej, aż po pośrednictwo w procesie egzekucyjnym.

Prawo pracy

Sporządzamy umowy o pracę, regulaminy pracy, umowy o zakazie konkurencji i kontrakty menadżerskie. Doradzamy w zakresie zastosowania najlepszych form nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemców. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami pracy.

Wsparcie dla klientów indywidualnych

Sprawy i procesy cywilne

Oferujemy porady prawne, reprezentację w postępowaniach majątkowych i niemajątkowych, ale i kompleksową pomoc w analizie lub sporządzanie umów zlecenia, najmu, dzierżawy, pożyczki, sprzedaży oraz innych.

Prawo pracy

Świadczymy doradztwo prawne w sprawach związanych z mobbingiem w pracy, rozwiązaniem umowy o pracę, odszkodowaniem z tytułu wypadku przy pracy oraz innych, w których to pracodawca postępuje wbrew przepisom kodeksu pracy.

Odszkodowania

Wspieramy i reprezentujemy klientów przed ubezpieczycielami i sądami w sprawach o odszkodowana i zadośćuczynienia takich jak wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Wspieramy cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych związanych z pracą i pobytem w Polsce.

Upadłość konsumencka

Zapewniamy pełną reprezentację w postępowaniu o upadłość konsumencką. Analizujemy sytuację dłużnika, sporządzamy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentujemy w sądzie i przed syndykiem.

Odszkodowanie za opóźniony/odwołany lot

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, zgubiony lub uszkodzony bagaż od wezwania do zapłaty, aż po ewentualne postępowanie sądowe, do momentu odzyskania odszkodowania.

Sprawy rodzinne

Reprezentujemy osoby fizycznie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomagamy w ustaleniu, obniżeniu i podwyższeniu alimentów. Prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie i bez niego. Przeprowadzamy separacje. Oferujemy pomoc w procesach o ubezwłasnowolnienie.

Postępowanie administracyjne

Sporządzamy środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych, reprezentujemy klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym, a także Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Klaudia Stępniak oferuje szeroki wachlarz profesjonalnych usług prawnych dla osób fizycznych, jak i dla podmiotów gospodarczych.

Naszym priorytetem jest lojalność wobec Klienta oraz pełna dyskrecja. Celem jest natomiast realizacja planów naszych Klientów, zapewnienie najkorzystniejszego sposobu rozwiązania sporu, a także maksymalne zabezpieczenie interesów reprezentowanego podmiotu.

Działamy na terenie Rzeszowa, Przemyśla, jak i całego województwa podkarpackiego.

W ramach naszej działalności sporządzamy opinie prawne, pisma procesowe, projekty wniosków i umów, udzielamy porad prawnych oraz oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami. Zakres naszych usług, zarówno dla firm jak i dla osób fizycznych jest kompleksowy i wyczerpujący – staramy się być dla Państwa odpowiedzią na wszelkie problemy prawne.

Reprezentujemy klientów we wszystkich sporach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi specjalizującymi się we wszystkich dziedzinach prawa.

Prawnicy współpracujący z naszą Kancelarią posiadają doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów prawnych, jak i w sprawach klientów indywidualnych, dotyczących szeroko pojętego prawa cywilnego m.in. prawa rodzinnego, rozwodów i podziałów majątków, prawa spadkowego oraz prawa karnego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.